บอดี้การ์ดไทย | BodyGuardThai : บริการอารักขาบุคคลสำคัญโดยทีมงานระดับชาติ,VIP. Protection,nakzooh.com,อบรมทักษะการป้องกันตัว และการป้องกันภัยทั้งระบบ
-5I2#L D

เกี่ยวกับ : บอดี้การ์ดไทย | BodyGuardThai บริการอารักขาบุคคลสำคัญโดยทีมงานระดับชาติ (VIP. Protection & Business service)

รายละเอียด
-บริการอารักขาบุคคลสำคัญโดยทีมงานระดับชาติ
-บริการอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ นักแสดง ทั้งในและต่างประเทศ
-จัดอบรมบุคลากร ให้กับหน่วยงานต่างๆ(ทั้งด้านตัวบุคคล และยุทธวิธีระบบทีม)

- In-person team of the National Guard.
- Services provided to businesses, both domestic and international actors.
- Training of personnel. With other agencies (both in person. Systems and tactics team).

Note :
ทีมงานมีบุคลากรซึ่งผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติการอารักขาบุคคลสำคัญทั้งในระดับสากล และระดับชาติมาแล้ว ไว้รองรับความต้องการของท่าน พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชม.
(Team of trained and competent personnel. And the protection of the important internationally. And national level since then. To accommodate your needs. With the 24-hour)

data vip,ข้อมูลผู้ว่าจ้าง,ต้องการบอดี้การ์ด อารักขาบุคคลสำคัญ VIP Protection สมัครงานบอดี้การ์ดไทย, ต้องการเข้าร่วมทีม bodyguard thai
Cantact :( บอดี้การ์ดไทย | BodyGuardThai )
โทร.02-733-0832(office)
+ ด้านการอบรมทักษะการป้องกันตัว และการป้องกันภัยทั้งระบบ
www.nakzooh.com
www.facebook.com/nakzoohteam

+ด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ โดยทีมงานระดับชาติ
www.bodyguardthai.com
www.facebook.com/bodyguardthai